Υπηρεσίες Πλαστικής Χειρουργικής τηλ. επικοινωνίας 210-6456530 και 210-6456532

πλαστική χειρουργική 

Χειρουργικές Θεραπείες  

  • Αισθητική Χειρουργική
  • Επανορθωτική Χειρουργική

Μη Χειρουργικές Θεραπείες

  • Μη επεμβατική Πλαστική
  • Αισθητική Ιατρική
Δείτε τους τρόπους πληρωμής

Αισθητική Χειρουργική

Πρόσωπο

Μαστός

Περίγραμμα Σώματος

Άκρα

Μη Επεμβατική Πλαστική

Αισθητικές Ιατρικές Θεραπείες

Επανορθωτική Χειρουργική