Νήματα-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης Προσώπου και Σώματος

Δείτε Φωτογραφίες πριν και μετά

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και η εξέλιξη της τεχνικής των νημάτων έχουν οδηγήσει όλο και πιο πολλούς ασθενείς να στρέφονται σε αυτή τη λύση. Αποτελλούν ένα μέσο πρόληψης αλλά και θεραπείας της χαλάρωσης του δέρματος του προσώπου και του περιγράμματος αλλά και σε πολλές περιοχές του σώματος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλέγματος που θα συγκρατεί την χαλάρωση και ταυτόχρονα θα κάνει ανόρθωση.

Διαδικασία

Η εφαρμογή είναι ανόδυνη και η πλήρης αναλγησία επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικής αναισθητικής κρέμας αλλά και πάγου. Γίνεται η σχεδίαση του πλέγματος, και καθορίζεται ο αριθμός αλλά και το μέγεθος των νημάτων που θα χρειαστούν.Ακολουθεί η αναισθητοποίηση και η τοποθέτηση των νημάτων στις προσχεδιασμένες θέσεις. Μπορεί να γίνει και τοπική αναισθησία, σε ελάχιστες περιπτώσεις.

νήματα,pdo,χαλάρωση,περίγραμμα,conturing

Αποτελέσματα

 Ένα μέρος του αποτελέσματος είναι ορατό αμέσως, όμως για να δούμε την μεγάλη διαφορά πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 15 ημέρες και το τελικό αποτέλεσμα το έχουμε μετά από 1 μήνα. Η διάρκεια του μπορεί να ξεπεράσει τον 1-1,5 χρόνο αν τηρηθεί το πρωτόκολο εφαρμογής όπως έχει καθοριστεί στην αρχή της θεραπείας.