Νήματα-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης Προσώπου και Σώματος Φώτο πριν και μετά

Περίγραμμα Προσώπου-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης

νήμα,νήματα,pdo,cogs

ανόρθωση,χαλάρωση,νήματα,λιφτ,lifting

νήματα,pdo,thread,threads,threadlift

χαλάρωση,σύσφηξη,λιφτ,νήματα

Λαιμός-Δμιουργία Γωνίας

χαλάρωση προσώπου,περιγραμμα,νήματα,threads,lift

Πρόσωπο-Παρειά

νήματα,threads,lifting,νήμα,pdo,cogs