Εγκαύματα “εν θερμώ”

Τα εκτεταμένα εγκαύματα είναι μία πολύ σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή του άτυχου εγκαυματία. Η αντιμετώπισή τους θα πρέπει να γίνεται σε ειδικό Κέντρο Εγκαυμάτων. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου του βιοτικού επιπέδου τα περιστατικά έχουν μειωθεί. Στο Ιατρείο, μπορούν να αντιμετωπιστούν, μικρής έκτασης εγκαύματα. Θα μελετηθεί το βάθος και η έκταση της βλάβης και θα αποφασιστεί το είδος της θεραπείας που μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Προβλήματα από παλαιά εγκαύματα

Διαφορετική είναι η προσέγγιση στα παλαιά εγκαύματα τα οποία έχουν προκαλέσει κάποια μόνιμη βλάβη(αλωπεκία, ρικνωτικές ουλές, παραμορφώσεις κλπ). Μελετώνται και εξηγούνται λεπτομερώς όλες οι δυνατότητες επανόρθωσης ώστε ο ασθενής να αποκτήσει την πραγματική εικόνα του αποτελέσματος πριν αποφασίσει να μπει σε αυτήν την διαδικασία. Χρησιμοποιούμε όλες τις διαδικασίες της Πλαστικής Χειρουργικής, ξεκινόντας από τις πιο απλές όπως η σειριακή εκτομή, τα δερματικά μοσχεύματα και οι τοπικοί κρημνοί, οι διατατήρες δέρματος, και όταν κρίνεται απαραίτητο από την κατάσταση του ασθενούς, γίνεται ελεύθερη μεταφορά ιστών με την βοήθεια τησ μικροχειρουργικής.

αντιμετώπιση εγκαύματος, θεραπεία εγκαυματος,πλαστική σε έγκαυμα

αντιμετώπιση εγκαύματος, θεραπεία εγκαυματος,πλαστική σε έγκαυμα

αντιμετώπιση εγκαύματος, θεραπεία εγκαυματος,πλαστική σε έγκαυμα