αφαίρεση λίπους από χέρια,χαλάρωση δέρματος χεριών,λιφτινγκ χεριών

Η βραχιόνιος λιποδυστροφία χαρακτηρίζεται από υπερβολική εναπόθεση λίπους ή και χαλάρωση του δέρματος στην έσω επιφάνεια των βραχιόνων. Η ηλικία, η παχυσαρκία, και η απώλεια βάρους είναι οι βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες δημιουργίας αυτής της δυσμορφίας. Η δημιουργία σχετικά εμφανών ουλών οι οποίες λόγω της περιοχής που βρίσκονται παρουσιάζουν αυξημένο ρίσκο να γίνουν δύσμορφες, περιορίζει την επέμβαση αυτή μόνο σε επιλεγμένα περιστατικά με σοβαρές δυσμορφίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επέμβαση διεξάγεται υπό γενική αναισθησία και πολλές φορές συνδιάζεται με άλλες επεμβάσεις βελτίωσης του περιγράμματος του σώματος, όπως κοιλιοπλατική, λιποαναρρόφηση, ανόρθωση μηρών και γλουτών. Η τομή σχεδιάζεται στην έσω επιφάνεια του βραχίονα, κατά το μήκος του. Από εκεί γίνεται η εκτομή δέρματος και λίπους. Γίνεται προσεκτική συρραφή της περιοχής, ακολουθεί πιεστική περίδεση. Η επέμβαση διαρκεί 1,5 με 2 ώρες.

ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Η παραμονή στην κλινική περιορίζεται στις 24 ώρες. Τα άκρα θα πρέπει να παραμένουν ανυψωμένα, σε ανάρροπη θέση για την αποφυγή δημιουργίας επώδυνου οιδήματος και αιματωμάτων άμεσα μετεγχειρητικά. Στις 15 ημέρες θα κοπούν τα ράμματα και η πιεστική περίδεση θα παραμείνει για 3 εβδομάδες συνολικά. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ μικρός και αντιμετωπίζεται με κοινά παυσίπονα. Τα αποτελέσματα ικανοποιούν απόλυτα τους ασθενείς και η πλήρης ανάρρωση απαιτει 20-30 ημέρες.