Τι πρέπει να γνωρίζετε

αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα και αύξηση μαστών με ενθέματα σιλικόνηςΤο αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα (ΑΜΚ) είναι εξαιρετικά σπάνιο – Σε κατ ‘εκτίμηση 10 εκατομμύρια εμφυτεύματα στήθους που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο από το 1989, μόνο 34 περιπτώσεις ΑΜΚ έχουν αναφερθεί.
Ο FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων) εκτιμά ότι ο ενδεχόμενος κίνδυνος οι γυναίκες με εμφυτεύματα στήθους να αναπτύξουν ΑΜΚ είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Μια γυναίκα είναι πιο πιθανό να πληγεί από κεραυνό από  αυτή την κατάσταση.
Τόσο το FDA και η ASPS(American Society of Plastic Surgeons) είναι βέβαιοι ότι τα εμφυτεύματα στήθους παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Τι πρέπει να κάνετε

Αν έχετε εμφυτεύματα, συνεχίστε κανονικά όλους τους ελέγχους που κάνατε στον μαστό σας (μαστογραφία κλπ.)
Παρατηρείστε για τυχών  αλλαγές. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστο πόνος ή οίδημα, επικοινωνήστε με τον Πλαστικό Χειρουργό.

Συστάσεις για φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ΑΜΚ έχει βρεθεί στο περιοχή γύρω από το εμφύτευμα σε ελάχιστες  γυναίκες με εμφυτεύματα στήθους. Το ΑΜΚ είναι μία πολύ σπάνια νόσος. Έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε επανορθωτική, δεύτερη επέμβαση λόγω καθυστερημένης εμφάνισης υγρώματος το οποίο δεν υποχωρούσε . Επειδή είναι τόσο σπάνιο και πιο συχνά εντοπίζεται σε ασθενείς με όψιμη εμφάνιση των συμπτωμάτων όπως ο πόνος, εξογκώματα, οίδημα, ή ασυμμετρία, είναι απίθανο ο προληπτικός έλεγχος των ασθενών χωρίς συμπτώματα να αλλάξει τα κλινικά αποτελέσματα. Το FDA δεν συνιστά προφυλακτική αφαίρεση των εμφυτευμάτων μαστού σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα ή άλλες ανωμαλίες.

Οι τρέχουσες συστάσεις για αντιμετώπιση των ασθενών που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα

(Δεδομένου ότι η FDA μαθαίνει περισσότερα για την ΑΜΚ σε ασθενείς με εμφυτεύματα στήθους, οι συστάσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν).

Εξετάστε τη πιθανότητα ΑΜΚ όταν κάποια ασθενής παρουσιάσει όψιμης έναρξης συμπτωμάτα όπως επίμονη  ορώδης συλλογή πέριξ του εμφυτεύματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς παρουσίαζαν ρικνωτική κάψα ή μάζες που γειτνιάζουν με το εμφύτευμα στήθους. Αν έχετε μια ασθενή με υποψία ΑΜΚ, πρέπει να παραπεμφθεί στον  ειδικό ιατρό για αξιολόγηση. Κατά τον έλεγχο για ΑΜΚ, συλλέγεται  υγρό από την ορώδη συλλογή και τμήματα της ρικνωτικής κάψας για να σταλούν για ιστολογικές εξετάσεις. Η διαγνωστική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει κυτταρολογικό έλεγχο του υγρού  με την μέθοδο  Wright Giemsa, ανοσοϊστοχημεικά τεστ για το σύμπλεγμα της διαφοροποίησης (CD) και  τους δείκτες  ALK.