Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας δερματικών βλαβών, καλοηθών και κακοηθών. Η Ελλάδα είναι μία χώρα με αυξημένη ηλιοφάνεια άρα και ηλιακή ακτινοβολία. Η τρύπα του όζοντος, η αυξημένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία λόγω επαγγέλματος, ή η έκθεση στον ήλιο με στόχο την απόκτηση μαυρισμένης επιδερμίδας σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση του κοινού συμβάλλουν έτσι ώστε τα τελευταία χρόνια να έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης κακοηθών δερματικών βλαβών.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να μας απαλλάξει από δυσάρεστα προβλήματα. Οι συνηθέστερες βλάβες είναι το βασοκυτταρικό επιθηλίωμα (BCC), το ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα(SCC) και το μελάνωμα. Η οικογενειακή προδιάθεση, τα ατομικά χαρακτηριστικά, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ο χρόνιος ερεθισμός αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση αυτών των βλαβών.

Διαδικασία

επιθηλίωμα,ακανθοκυτταρικό,βασοκυτταρικόΜετά τον εντοπισμό μίας ύποπτης βλάβης, προγραμματίζεται η αφαίρεσή της από τον Πλαστικό Χειρουργό, ο οποίος θα μεριμνήσει τόσο για την πλήρη εξαίρεση της όσο και για την λειτουργική αλλά και αισθητική αποκατάσταση του ελλείμματος. Στη συνέχεια γίνεται ιστολογική εξέτασή της για τον καθορισμό της φύσης της. Το βασοκυτταρικό επιθηλίωμα (BCC), αποτελεί την λιγότερο επιθετική από τις βλάβες αυτές και στο μεγαλύτερο ποσοστό η πλήρης εξαίρεσή του είναι συνώνυμο της ίασης. Το ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα (SCC) μεθίσταται στους επιχώριους λεμφαδένες και απαιτείται πιο στενή παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό. Το μελάνωμα τέλος αποτελεί περίπλοκη νόσο με σημαντικά ποσοστά ίασης όταν γίνεται πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση. Τέλος αποφασίζεται αν θα ακολουθηθεί συμπληρωματική θεραπεία η οποία μπορεί να είναι χειρουργική (ευρύτερη εκτομή, λεμφαδένας φρουρός, λεμφαδενικός καθαρισμός) ή και μη χειρουργική (ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία).

Στην περίπτωση που η νόσος δεν είναι σε αρχικό στάδιο, θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την σταδιοποίησή της, και σε συνεργασία με τον Ογκολόγο θα αποφασισθεί το πλάνο της αντιμετώπισής της. Στη συνέχεια ο ασθενής παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Πλαστικό Χειρουργό και υποβάλλεται σε εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο τόσο για τον έλεγχο της νόσου και της θεραπείας, όσο και για την πρόληψη των υποτροπών.

Διαβάστε περισσότερα για την έκθεση στον ήλιο και τις δερματικές βλάβες