ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Η κοιλιοπλαστική είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της κατώτερης κοιλίας, ιδιαίτερα όταν γίνεται και διόρθωση της διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών. Η πτύχωση της περιτονίας τους αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο της επέμβασης και συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη έκβασή της.

Οι τοπικές επιπλοκές όπως, η δημιουργία αιματώματος ή ύγρωματος, η υποτροπή της διάστασης, η νέκρωση του κρημνού και η δημιουργία υπερτροφικών ουλών, εξακολουθούν να προβληματίζουν. Εδώ θα παρουσιάσουμε μία νέα τεχνική η εκτέλεση της οποίας είναι σχετικά απλή και γρήγορη και συγχρόνως παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά υποτροπής. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε τόσο στα παχύσαρκα άτομα όσο και στους ασθενείς με κοιλιοκήλη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΩΣΗΣ

  • Διακεκομμένα ράμματα
  • Συνεχής ραφή
  • Συνεχής ραφή με τοποθέτηση ραμμάτων με διάταξη «Χ»

ΥΛΙΚΟ

Την χρονική περίοδο 2002-2005 στην κλινική μας έγιναν 72 επεμβάσεις κοιλιοπλαστικής Οι 18 έγιναν σε άνδρες(25%) και 54 σε γυναίκες(ποσοστό 75%). Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών και 12 από αυτούς και κοιλιοκήλη(16,66%).Οι περισσότεροι ασθενείς ανήκαν στην κατηγορία V (93,05%, n=67) και ορισμένοι στην κατηγορία VI (6,95%,n=5) κυρίως λόγω μεγάλης απώλειας βάρους μετά από επέμβαση γαστρικού by pass

ΤΕΧΝΙΚΗ

Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόστηκε η μέθοδος της πλήρους κοιλιοπλαστικής με μεταφορά του ομφαλού. Έγινε παρασκευή του δερματοϋποδόριου κρημνού μέχρι τα πλευρικά τόξα και την ξιφοειδή απόφυση και εκτομή του τμήματος από την ηβική σύμφυση μέχρι άνωθεν του ομφαλού. Η ισχυροποίηση και πτύχωση της περιτονίας των ορθών κοιλιακών μυών έγινε με ένα ράμμα nylon loop n.1.Η πτύχωση ξεκινά αμέσως πάνω από την ηβική σύμφυση και προχωρά κάθετα προς τον ομφαλό κατά μήκος της λευκής γραμμής. Σε κάθε βήμα το ράμμα «κλειδώνει».Μόλις το ράμμα φτάσει στην περιοχή του ομφαλού, η γραμμή συρραφής περνάει από την μέση γραμμή, προς τον την δεξιά πλευρά του, όπου και τοποθετούνται 3 ή 4 ράμματα ανάλογα με τον σωματότυπο του ασθενούς , σε διάταξη «Χ».Κατόπιν η συρραφή συνεχίζεται πάλι κατά την μέση γραμμή μέχρι 3cm από την ξιφοειδή απόφυση. Κατόπιν γίνεται αναστροφή του ράμματος και η συρραφή συνεχίζεται μέχρι τον ομφαλό πάντα «κλειδώνοντας» σε κάθε βήμα.
Ακολουθεί η ίδια διαδικασία και από την αριστερή πλευρά με την τοποθέτηση στα ίδια σημεία των ραμμάτων σε διάταξη «Χ».Κάτωθεν του ομφαλού συνεχίζεται η πτύχωση μέχρι το σημείο εκκίνησης. Εκεί γίνεται το δέσιμο του κόμπου και ο ενταφιασμός του. Σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως παχύσαρκων ατόμων με μεγάλη χαλάρωση των κοιλιακών τοιχωμάτων είναι δυνατόν να τοποθετηθούν επιπλέον μεμονωμένα ενισχυτικά ράμματα σε διάταξη «Χ»,περιφερικά των ήδη υπαρχόντων. Με αυτή την τεχνική επιτυγχάνεται πολύ καλή πτύχωση και ισχυροποίηση του τοιχώματος εκατέρωθεν του ομφαλού. Η περίπτωση της υποτροπής μειώνεται πολύ γιατί ακόμη και αν σπάσει αργότερα ένα ράμμα, σε κάθε σημείο, υπάρχουν άλλα 3 «κλειδωμένα» για να συγκρατούν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι περισσότεροι ασθενείς προσήλθαν στον τελευταίο επανέλεγχο (μ.ο. 1,7 έτη).Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό μιας και σχεδόν το σύνολο των ασθενών δεν παρουσίαζε διάσταση και υπήρχε μόνο μία υποτροπή. Η υποτροπή πιθανότατα οφείλεται στην ιδιαίτερα λεπτή και εύθρυπτή περιτονία της ασθενούς. Άλλες επιπλοκές που παρουσιάστηκαν όπως η δημιουργία αιματώματος ή ύγρωμα και οι υπερτροφικές ουλές και τα dog ears δεν διέφεραν σε ποσοστά από αυτά που αναφέρονται στις άλλες μεθόδους. Τέλος ,δεν υπήρχαν περιστατικά νέκρωσης του κρημνού. Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών για το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν μεγάλος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντικά κατά τη γνώμη μας πλεονεκτήματα. Η μείωση του χειρουργικού χρόνου ιδιαίτερα σε σχέση με την τοποθέτηση μεμονωμένων ραμμάτων ήταν αισθητή κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων επεμβάσεων στην κλινική μας. Τα επιπλέον μεμονωμένα ράμματα χρειάστηκε να τοποθετηθούν μόνο στο 4,16% των περιπτώσεων (n=3) σε παχύσαρκα άτομα που παρουσίαζαν και κοιλιοκήλη. Η μεγάλη μείωση της περιφέρειας της μέσης των ασθενών αυτών είναι άλλο ένα πλεονέκτημα και αντικατοπτρίζεται στον πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. Κατά μέσο όρο η μείωση ήταν της τάξης του 8%.Η χρήση ενός και μόνο ράμματος αποτελεί και αυτό ένα πλεονέκτημα κυρίως για την μείωση του κόστους της επέμβασης. Κατά την γνώμη μας σημαντικότερο όλων είναι η απουσία υποτροπής της διάστασης. Στην εμπειρία μας τα 4 αυτά χρόνια είχαμε μόνο 1 περιστατικό που υποτροπίασε, ποσοστό 1,32%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η μέθοδος αυτή χωρίς να απορρίπτει τις υπόλοιπες παρουσιάζει πλεονεκτήματα. Τα κυριότερα, όπως τα εντοπίσαμε στη μελέτη των 72 αυτών περιστατικών, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

  1. Η πολύ καλή ισχυροποίηση της περιτονίας των ορθών κοιλιακών
  2. Η μεγάλη μείωση της περιφέρειας της μέσης
  3. Η χρήση ενός και μόνο ράμματος
  4. Τα πολύ μικρά ποσοστά υποτροπής
  5. Ο μικρότερος χειρουργικός χρόνος