Ανόρθωση Γλουτών, Lifting με νήματα APTOS
νήματα ανόρθωση πόδια
Α:νόρθωση Γλουτών, Lifting με νήματα APTOS
χαλάρωση γόνατα
Α:νόρθωση Γλουτών, Lifting με νήματα APTOS
νήματα μηρών
Ανόρθωση Γλουτών, Lifting με νήματα APTOS
νήματα μηρών
Ανόρθωση Γλουτών, Lifting με νήματα APTOS
υαλουρονικό σώματος
Ανόρθωση Γλουτών, Lifting με νήματα APTOS
νήματα ανόρθωση πόδια
previous arrow
next arrow
 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και η εξέλιξη της τεχνικής των νημάτων έχουν οδηγήσει όλο και πιο πολλούς ασθενείς να στρέφονται σε αυτή τη λύση. Αποτελλούν ένα μέσο πρόληψης αλλά και θεραπείας της χαλάρωσης του δέρματος του προσώπου και του περιγράμματος αλλά και σε πολλές περιοχές του σώματος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλέγματος που θα συγκρατεί την χαλάρωση και ταυτόχρονα θα κάνει ανόρθωση.

Περιοχές 

Τα νήματα μπορούν να χρησιμοποηθούν στο σώμα με μεγάλη επιτυχία στην περιοχή των μπράτσων των χεριών για την χαλάρωση, έτσι ώστε να πετύχουμε το effect του mini lift. Επίσης χρησιμοποιούνται και στα κάτω άκρα για τη σύσφηξη της έξω αλλά και της έσω επιφάνειας των μηρων όπως και για την ανόρθωση των γλουτών

Διαδικασία

Η εφαρμογή είναι ανόδυνη και η πλήρης αναλγησία επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικής αναισθητικής κρέμας αλλά και πάγου ή και τοπικής ανισθησίας. Γίνεται η σχεδίαση του πλέγματος, και καθορίζεται ο αριθμός αλλά και το μέγεθος των νημάτων που θα χρειαστούν.Ακολουθεί η αναισθητοποίηση και η τοποθέτηση των νημάτων στις προσχεδιασμένες θέσεις. Μπορεί να γίνει και τοπική αναισθησία, σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Αποτελέσματα

 Ένα μέρος του αποτελέσματος είναι ορατό αμέσως, όμως για να δούμε την μεγάλη διαφορά πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 15 ημέρες και το τελικό αποτέλεσμα το έχουμε μετά από 1 μήνα. Η διάρκεια του μπορεί να ξεπεράσει τον 1-1,5 χρόνο αν τηρηθεί το πρωτόκολο εφαρμογής όπως έχει καθοριστεί στην αρχή της θεραπείας.