Υπηρεσίες

Πλαστική Χειρουργική

Οι χειρουργικές θεραπείες της Πλαστικής Χειρουργικής είναι τόσο Αισθητικές Επεμβάσεις, που έχουν δηλαδή να κάνουν με την βελτίωση της εμφάνισης και της συμμετρίας του σώματος ή του προσώπου και γίνονται σε απόλυτα υγειείς ασθενείς , όσο και Επανορθωτικές Επεμβάσερις οι οποίες έχουν να κάνουν με την διόρθωση συγγενών ή επίκτητων ανωμαλιών που μπορεί να έχουν προκληθεί από τραυματισμούς ή οργανικές βλάβες.

Πρόσωπο

Μαστός

Περίγραμμα Σώματος, Άνω και Κάτω Άκρα