επανόρθωση τραύματος με τοπικό κρημνό,πλαστική σε τραύμα