τραυματισμός πρόσωπο,συρραφή,αισθητική αποκατάσταση,τραύμα