τραύμα,συρραφή από πλαστικό,αισθητική αποκατάσταση