μαυροι κύκλοι σακούλες
υαλουρονικό ματάκια
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
σακούλες μαύροι κύκλοι υαλουρονικό
υαλουρονικό για μαύρους κύκλους
σακούλες ματιών, μαύροι κύκλοι
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
σακούλες μαύροι κύκλοι υαλουρονικό
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
σακούλες μαύροι κύκλοι υαλουρονικό
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
μάτια μαύροι κύκλοι σακούλες
μαύροι κύκλοι διόρθωση
μαύροι κύκλοι, σακούλες
υαλουρονικό για σακούλες ματιών
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
μαύροι κύκλοι, σακούλες
σακούλες ματιών, μαύροι κύκλοι
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια για το οίδημα και μαύρους κύκλους
σακούλες ματιών, μάυροι κύκλοι υαλουρονικό
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
μαύροι κύκλοι διόρθωση
δακρυικη αύλακα ,σακούλες ματιών διόρθωση
μαύροι κύκλοι, σακούλες
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
σακούλες ματιών
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
εξαφάνιση σακούλας κάτω από τα μάτια με υαλουρονικό
σακούλες ματιών διόρθωση με υαλουρονικό σε άντρα
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
σακούλες ματιών, μάυροι κύκλοι υαλουρονικό
redensity II,υαλουρονικό για κάτω από τα μάτια, σακούλες
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
μαυροι κύκλοι σακούλες
μαυροι κύκλοι σακούλες
σακούλες ματιών υαλουρονικό
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
ματάκια σακούλες
μάτια μαύροι κύκλοι
μάτια μαύροι κύκλοι
σακούλες μαύροι κύκλοι υαλουρονικό
σακούλες μαύροι κύκλοι υαλουρονικό
σακούλες μαύροι κύκλοι υαλουρονικό
διόρθωση σακούλας ματιών
διόρθωση σακούλας ματιών
διόρθωση σακούλας ματιών
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
δακρυική αύλακα υαλουρονικό
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
διόρθωση σακούλας ματιών και μάυρων κύκλων
ματάκια μαύροι κύκλοι
υαλουρονικό ματια
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
διόρθωση σακούλας ματιών και μάυρων κύκλων
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
διόρθωση σακούλας ματιών και μάυρων κύκλων
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
διόρθωση μαύρων κύκλων και δακρυικής αύλακας
δακρυικη αύλακα ,σακούλες ματιών διόρθωση
Λακούβες κάτω από τα μάτια
Υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Δακρυικές Αύλακες-Σακούλες
υαλουρονικό ματια
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Σακούλες καιΜαύροι κύκλοι Ματιών διόρθωση με Υαλουρονικό
Υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
IMG_2038
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
δακρυικη αύλακα ,σακούλες ματιών διόρθωση
δακρυικη αύλακα ,σακούλες ματιών διόρθωση
Μάτια κάτω αύλακα
υαλουρονικό μαύροι κύκλοι
μάυροι κύκλοι ματιών
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Σακούλες ματιών πριν και μετά το υαλουρονικό
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια σε άντρα
Μαύροι Κύκλοι, Δακρυϊκές Αύλακες (Σακούλες)
Υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
διόρθωση μαύρων κύκλων με υαλουρονικό
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
υαλουρονικό δακρυική αύλακα
διόρθωση σακούλας ματιών και μάυρων κύκλων
μάτια μαύροι κύκλοι
υαλουρονικό κάτω από τα μάτια
διόρθωση μαύρων κύκλων και δακρυικής αύλακας
διόρθωση Δακρυικής αύλακας με υαλουρονικό
διόρθωση Δακρυικής αύλακας με υαλουρονικό
διόρθωση Δακρυικής αύλακας με υαλουρονικό
μάτια υαλουρονικό
μαυροι κύκλοι υαλουρονικό
μαυροι κύκλοι υαλουρονικό
previous arrow
next arrow
 

A new product to reduce the eye bags and make the black circles of the eyes disappear. The injection is comletely painless due to the anethetic that is contained in thw Hyaluronic acid an the results can last from 12 to 18 months and for some patients 24 months.

TEOSYAL® PureSense Redensity [II] is a major TEOXANE innovation in under-eye circle treatment. This unique hyaluronic acid-based gel was created to answer the most significant aesthetic concern for patients: under-eye circles1. TEOSYAL® PureSense Redensity [II] is specially designed to treat dark hollow circles, tear trough,
palpebromalar groove and minimal palpebral or malar bags.

Its sophisticated formula combines a mix of cross-linked and non-cross-linked hyaluronic acid with a 15mg/g concentration. Therefore its rheological profile is particularly adapted to the fragile under-eye circle area as it
decreases the risk of swelling2:

– Low Hygroscopic behavior: thanks to a combination of cross-linked and non-cross-linked hyaluronic acid at
15mg/g concentration.
– Light gel to minimize pressure on the tissue.
– Ideal viscoelasticity for optimal spreading and positioning capability: reducing the risk of edema, for a naturaland homogenous correction.

This innovative 3-in-1 formulation also includes a Patented Complex3, to improve
skin quality2, as well as lidocaine, a local anesthetic to provide maximum
comfort to the patient.
During the first session, under-correction is recommended (no more than 0.5ml
for each under-eye circle) and a touch-up session can be scheduled one
month later, only if necessary.
Over 180,000 patients have been injected with TEOSYAL® PureSense Redensity [II] since its launch in 2012 and an international clinical trial demonstrated that
according to 90% of practitioners the global aesthetic result (cf. GAIS: Global
Aesthetic Improvement Scale)2 had “improved” to “much improved”. This
multicenter trial proved the product efficacy and safety2 – with an average injected volume of 0.475ml on each side
– which leads to an unmatched level of patient satisfaction: 9 out of 10 patients would recommend TEOSYAL®
PureSense Redensity [II]. With TEOSYAL® PureSense Redensity [II], the promise of a safe, natural and long lasting
correction for under-eye circles is fulfilled.
About TEOXANE Laboratories
TEOXANE Laboratories were established in Geneva in 2003 and are specialized in the design and manufacturi