αναίμακτο face lift με νήματα aptos
νήματα aptos face lift effect
αναίμακτο face lift aptos
νήματα ανόρθωση οβάλ λαιμός
ανόρθωση περιγράμματος
αναίμακτο face lift με νήματα aptos
αναίμακτο face lift aptos
ανόρθωση προσώπου με νήματα aptos
νήματα aptos face lift effect
νήματα ανόρθωση οβάλ λαιμός
ανόρθωση περιγράμματος
αναίμακτο face lift με νήματα aptos
νήματα aptos face lift effect
νήματα ανόρθωση οβάλ λαιμός
ανόρθωση προσώπου με νήματα aptos
ανόρθωση προσώπου με νήματα aptos
ανόρθωση προσώπου με νήματα aptos
ανόρθωση περιγράμματος
νήματα ανόρθωση οβάλ λαιμός
διόρθωση χαλάρωσης λαιμου με νήματα aptos
διόρθωση χαλάρωσης περιγράμματος και παρειάς με νήματα aptos
διόρθωση χαλάρωσης περιγράμματος και παρειάς με νήματα aptos
διόρθωση χαλάρωσης λαιμου με νήματα aptos
διόρθωση χαλάρωσης περιγράμματος και παρειάς με νήματα aptos
διόρθωση χαλάρωσης περιγράμματος και παρειάς με νήματα aptos
νήματα περίγραμμα
previous arrow
next arrow
Slider

APTOS Recovery Threads are the latest development in the field of facial face lift, the recuperation of the person without surgery but with the result that is very close to the result of a surgery. Only certified plastic surgeons from the manufacturing company can obtain and perform this treatment precisely because it is located between a non-invasive therapeutics and surgery, but without the pain, bruising and swelling that causes a surgical procedure. Our clinic is authorized and fully organized to perform such interventions on the face and body.

Procedure

After examining the person to whom we will proceed, determine the number of threads to be used starting from a minimum of 6 threads. Then the design of the entrance and exit gates and the APTOS course is made. Local anesthesia is then made to make the process completely painless. Finally, once the area has been sterilized, the yarns are laid which uplift the areas to which they are applied.

Areas of Application

  • Zygomatic
  • Cheeks
  • Mid Face
  • Face Outline
  • Neck

Recovery

Although the effect is very similar to the one of a surgical procedure, the recovery is much shorter and much softer. Swellings will last for 2 to 4 days, pain, if any, is minimal and treated with common painkillers, the relatively unlikely to form bruises, they recede very soon. All of this can be distinguished in pictures of immediate effect taken immediately after treatment.

Result

The result is immediate and improves daily. The end result will be 15 to 30 days after application and the duration is over 1 year. The duration of the result depends on the anatomical elements of the face and the number of threads to be used.