Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου με Φύκια
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop Μάσκα Προσώπου με Φύκια
previous arrow
next arrow
 

It is a deep cleansing that relieves the skin from dead cells, pollutants that activate inflammation processes and the accumulation of sebum. Helps control seborrhea, oxygenates the skin and enhances the efficacy of the products that are subsequently applied. Using innovative and innovative products, we achieve the cleansing of the skin with utmost safety and with the least possible irritation. The result is a purer, smoother and smoother skin, ready to accept the anti-aging and deep-hydrating treatments from the doctor. It is suitable for all skin, even the most sensitive, and can be submitted to patients of any age. facial cleansing, aesthetic facial medicine

καθαρισμός προσώπου,αισθητική ιατρική προσώπου It is necessary to get the skin smooth and bright. It is the biggest weapon in the hands of the doctor and the experienced aesthetic! We thoroughly clean the skin pores that continuously produce sebum, which if not removed, clogs the pores, the skin does not breathe and the face becomes rough and dull. The creams are not absorbed in depth and the skin does not take the anti-aging and moisturizing elements to adequacy. It is a care that is needed from adolescence, for every type of skin, both in men and women. Deep cleansing is the necessary first step before proceeding with a specialized cosmetic or medical treatment of hydration and anti-aging. A clean face means a healthy face that radiates glow and freshness! The session in the office lasts up to 90 minutes. The first step is the removal of makeup and dirt using emulsion and lotion. In the second stage we apply peeling that removes the dead cells and prepares the skin for the application of steam to better extract the sebum. After applying the steam, we proceed to the opening of the pores and the removal of the encapsulated sebum. We continue with antisepsis of the skin by placing antimicrobial and antiseptic products. Finally we apply a mask suitable for each type of skin that can be enriched with moisturizing or abrasive elements that act to restore the PH of the skin.