Μεσοθεραπεία Προσώπου 532 και Botox
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532 και Botox
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Μετώπου 532 και botox
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532 και Botox
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532 και Botox
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Μετώπου 532 και botox
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
Μεσοθεραπεία Προσώπου 532
previous arrow
next arrow
 
mesotherapy athens
CYTOCARE 532

CYTOCARE is a range of resorbable implant composed of Hyaluronic acid + Rejuvenating complex, injectable by micro-injections into superficial dermis of the face to treat :

  • fine lines and wrinkles,
  • dehydrated skin,
  • lack of density and radiance of the skin.

 

REDUCTION

  • Signs of age
  • Reduces wrinkles.
  • Correct aging process of the skin.
  • Restores tone and elasticity.
  • High Hydration. improves shine.

 

For a permanent result as the graphic below shows,we should do 6 therapies

μεσοθεραπεία προσώπου,σώματος

More analytically, the ingredients of facial mesotherapy: Hyaluronic acid: Non-animal biotechnological origin. Due to its hydrophilic property, it retains its volume 20 times in water and in this way is the ultimate moisturizer for the epidermis. Choline Chloride: Accelerates the growth of new cells Deoxythymidine: Nucleoside DNA, indispensable for cell division and proliferation Poutrescin: It is a growth factor necessary for the division, proliferation and hence the creation of new cells Glucose: It is a source of energy for the cells Sodium pyruvate: An additional source of energy for cells Lipoic Acid: It has antioxidant activity Inorganic elements: They provide the essential minerals and trace elements for the renewal of the epidermis. Ammonium molybdate, metavanadate ammonium, calcium chloride, ferrous sulfate, potassium chloride, copper sulfate, magnesium chloride, magnesium sulphate Magnesium Acetate Sodium hydride, sodium carbonate, sodium chloride, hydrogen phosphates of sodium, Metapiritiko Sodium Selenite sodium, nickel chloride, tin chloride, Zinc Sulfate. Amino Acids: They are the structural components of proteins that are the basis of life, and are essential for their constitution. Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine. Vitamins: Contains anti-aging multivitamin complex. Group B vitamins are essential for the proper functioning and renewal of the skin. vit. B4 (adenine), vit. B8 (biotin), vit. B5 (calcium pantothenate), vit. B9 (folate), vit. B7 (inositol), vit. B3 (nicotinamide), vit. B6 (pyridoxine), vit.B2 (riboflavin) vit. B1 (thiamine), vit. B12