Υπηρεσίες Αισθητικής Beauty Drop Massage
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop
Υπηρεσίες Αισθητικής Beauty Drop Massage
Υπηρεσίες Αισθητικής Beauty Drop
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop
Κέντρο Αισθητικής Beauty Drop
previous arrow
next arrow
Slider

The Fit & Lift massage therapy is an integrated body massage treatment that combines lifting, anti-stress and lymphatic massage. In every session, the centimeters are reduced to the points where there is local fat, the points of accumulated tension are calmed, and the limbs and wrinkles of the face.

In the body, in addition to wearability and lifting, there are also:

  • Relaxing body massage
  • Lymphatic massage, loss of points