λεπτές γραμμές πάνω από τα χείλη υαλουρονικό
λεπτόρευστο Υαλουρονικό για μικρές ρυτίδες
Υαλουρονικό για Λεπτές ρυτίδες χαμογελου
Γέμισμα λεπτών επιφανειακών ρυτίδων , ουλών ακμής με υαλουρονικό
Υαλουρονικό γιά λεπτές ρυτίδες
Υαλουρονικό για Λεπτές ρυτίδες καπνιστή
Υαλουρονικό για Λεπτές ρυτίδες χαμογελου
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και ρυτιδες καπνιστή
γέμισμα λεπτών ρυτίδων με υαλουρονικό οξύ
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και ρυτιδες καπνιστή
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και λεπτές ρυτιδες
ρυτίδες καπνιστή .Υαλουρονοκό Οξύ
λεπτόρευστο Υαλουρονικό για μικρές ρυτίδες
Υαλουρονικό γιά λεπτές ρυτίδες
φωτογραφίες υαλουρονικού οξέος,εικόνες υαλουρονικού πριν και μετά,υαλουρονικό κόστος,υαλουρονικό τιμές
ρεστιλάν,υαλουρονικό,γέμισμα ρυτίδων
Λαιμός
Υαλουρονικό γιά λεπτές ρυτίδες
διόρθωση λεπτών επιφανειακών ρυτίδων με υαλουρονικό
υαλουρονικό λεπτές ρυτίδες
λεπτές ρυτίδες καπνιστή υαλουρονικό
λεπτές επιφανειακές ρυτίδες
Υαλουρονικό για Λεπτές ρυτίδες χαμογελου
Γέμισμα ουλών ακμής με υαλουρονικό
Υαλουρονικό γιά λεπτές ρυτίδες
Υαλουρονικό για Λεπτές ρυτίδες καπνιστή
Υαλουρονικό για Λεπτές ρυτίδες χαμογελου
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και ρυτιδες καπνιστή
αντιγήρσνση σε μεγάλη ηλικία διόρθωση λεπτών επιφανειακών ρυτίδων με υαλουρονικό
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και ρυτιδες καπνιστή
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και λεπτές ρυτιδες
ρυτίδες καπνιστή .Υαλουρονοκό Οξύ
λεπτές επιφανειακές ρυτίδες
Υαλουρονικό γιά λεπτές ρυτίδες
φωτογραφίες υαλουρονικού οξέος,εικόνες υαλουρονικού πριν και μετά,υαλουρονικό κόστος,υαλουρονικό τιμές
ρεστιλάν,υαλουρονικό,γέμισμα ρυτίδων
Λαιμός
Υαλουρονικό γιά λεπτές ρυτίδες
αντιγήρσνση σε μεγάλη ηλικία διόρθωση λεπτών επιφανειακών ρυτίδων με υαλουρονικό
ρυτίδες καπνιστή υαλουρονικο
previous arrow
next arrow
 

Fine wrinkles can be now eliminated with the new products of Hyaluronic Acid that can be placed in the upper skin,were those wrinkles are. Areas of the front, the Zygomatic Arcs the upper and lower face such as the neck or the smoker’s lines can now be treated with excellant results.

“Smoker’s”wrinkles: 

These fine wrinkles are located between the upper lip and nose can be filled with special Hyaluronic acid.

Injections of hyaluronic acid are used in plastic surgery to “fill” wrinkles. It is a natural component of our body and binds water molecules providing the skin with moisture, volume and firmness. Over the years, both overall quantity and production decreases. With this treatment we can restore the deficit, fill the wrinkles and regain the lost volume. Each session lasts no more than 15 minutes. The treatment is applied with a special syringe that has very fine needle to reduce pain, to obtain greater precision in the application. The products we use are of Swiss origin, the most modern and safe, so there are no side effects of hyaluronic acid. The effects last from 8 to 10 months and are noticeable immediately. Patients can return to their daily work without any problems. The side effects are rare and most common is to create a small hematoma (bruise) that is absorbed quickly. Other complications previously more common such as granulomas, have been reduced by using newer products. Therefore be mindful when you hear of very low cost as the best materials are quite expensive.Very low rates of treatment with hyaluronic acid mean use of a very cheap material, which has more side effects, or use of a small amount of quality material whose outcome will have a much shorter duration than what is promised. Needless to say that any medical act must be done strictly by physicians specialized in the field, which for the aesthetic cases is only the Plastic Surgeon.