υαλουρονικό
face makeover
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και ρυτιδες καπνιστή
Γωνία Στόματος-Γραμμές Μαριονέτας
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και λεπτές ρυτιδες
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές σε νέο άτομο
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και Γωνία Στόματος-Γραμμές Μαριονέτας
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
αντιγήρανση με υαλουρονικό
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και Γωνία Στόματος-Γραμμές Μαριονέτας
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
αντιγήρανση με υαλουρονικό
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
αντιγήρανση με υαλουρονικό
υαλουρονικόπ οξύ ρυτίδες προσώπου γέμισμα
υαλουρονικό οξύ άντρας
υαλουρονικό ρινοπαρειακή
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
υαλουρονικό ρινοχειλικές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
συνολική ανανέωση προσώπου
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και ρυτιδες καπνιστή
Γωνία Στόματος-Γραμμές Μαριονέτας
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και λεπτές ρυτιδες
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές σε νέο άτομο
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και Γωνία Στόματος-Γραμμές Μαριονέτας
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και γωνία στόματος
ρινοπαρειακή αύλακα διόρθωση
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές
Υαλουρονιοκο για ρινοπαρειακές και Γωνία Στόματος-Γραμμές Μαριονέτας
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
ρινοπαρειακή αύλακα διόρθωση
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
ρινοπαρειακή αύλακα διόρθωση
Υαλουρονικό γέμισμα
διόρθωση ρινοπαρειακής με υαλουρονικό σε άντρα
υαλουρονικό ρινοπαρειακή αύλακα
υαλουρονικό ρινοχειλικές
υαλουρονικό ρινοπαρειακές
previous arrow
next arrow
 

Nasolabial Folds

These expression lines running from the nose to the angle of the mouth. The most common use of hyaluronic acid.

Marionnette Lines

These fine wrinkles are located between the upper lip and nose can be filled with a special Hyaluronic acid.

Injections of hyaluronic acid are used in plastic surgery to “fill” wrinkles. It is a natural component of our body and binds water molecules providing the skin with moisture, volume and firmness. Over the years, both overall quantity and production decreases. With this treatment we can restore the deficit, fill the wrinkles and regain the lost volume. Each session lasts no more than 15 minutes. The treatment is applied with a special syringe that has very fine needle to reduce pain, to obtain greater precision in the application. The products we use are of Swiss origin, the most modern and safe, so there are no side effects of hyaluronic acid. The effects last from 12 to 18 months and are noticeable immediately. Patients can return to their daily work without any problems. The side effects are rare and most common is to create a small hematoma (bruise) that is absorbed quickly. Other complications previously more common such as granulomas, have been reduced by using newer products. Therefore be mindful when you hear of very low cost as the best materials are quite expensive. Very low rates of treatment with hyaluronic acid mean use of a very cheap material, which has more side effects, or use of a small amount of quality material whose outcome will have a much shorter duration than what is promised. Needless to say that any medical act must be done strictly by physicians specialized in the field, which for the aesthetic cases is only the Plastic Surgeon.