νήματα λαιμού
Ανόρθωση Περιγράμματος με Νήματα
νήματα λαιμού
νήματα λαιμού
Νήματα pdo περίγραμμα
Περίγραμμα Προσώπου Νήματα και Υαλουρονικό Οξύ
Περίγραμμα Προσώπου Νήματα και Υαλουρονικό Οξύ
νήματα περίγραμμα
ανόρθωση σύσφηξη περιγράμματος
νήματα περίγραμμα
ανόρθωση σύσφηξη περιγράμματος
Περίγραμμα Προσώπου-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης
Περίγραμμα Προσώπου-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης
νήματα λαιμού
Ανόρθωση Περιγράμματος με Νήματα
Περίγραμμα Προσώπου-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης
Περίγραμμα Προσώπου-Αντιμετώπιση Χαλάρωσης
Πρόσωπο-Παρειά
νήματα λαιμού
νήματα λαιμού
Περίγραμμα Νήματα
Περίγραμμα Προσώπου Νήματα και Υαλουρονικό Οξύ
Περίγραμμα Προσώπου Νήματα και Υαλουρονικό Οξύ
Νήματα, Περίγραμμα Τονισμός
Νήματα, Περίγραμμα Τονισμός
νήματα περίγραμμα
νήματα pdo περίγραμμα
νήματα περίγραμμα
νήματα pdo περίγραμμα
IMG_20190418_123837
IMG_20190331_182103
previous arrow
next arrow
 

In recent years, technology and the evolution of yarn technique have led more and more patients to turn to this solution. They are a means of preventing and treating the relaxation of the skin of the face and the contour but also in many areas of the body. The goal is to create a grid that will hold back the relaxation and at the same time make a recovery.

Areas

The Threads can be used in the face with great success in the cheek area and lower, in the contour of the face, the lower jaw and the upper, lateral area of ​​the neck so as to achieve the effect of the mini lift. They are also used throughout the neck for relaxation and neck lift effect.

Procedure

Application is painless and full analgesia is achieved with the use of special anesthetic cream and ice. The mesh design is made, and the number and size of the threads that will be needed are determined. The stunning and positioning of the yarns in the pre-designed positions is followed. Local anesthesia may also occur in a few cases.

Results

A part of the result is visible immediately, but to see the big difference we have to wait at least 15 days and the final result is after 1 month. Its duration may exceed 1-1.5 years if the application protocol is observed as determined at the beginning of the treatment.