Η μηριαία λιποδυστροφία και η πτώση των γλουτών οφείλονται στην υπερβολική εναπόθεση λίπους ή και χαλάρωση του δέρματος στην έσω επιφάνεια τους. Η ηλικία,η παχυσαρκία, και η απώλεια βάρους είναι οι βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες δημιουργίας αυτής της δυσμορφίας. Πολλές φορές συνυπάρχει και χαλάρωση των υποκείμενων μυών η οποία πρέπει επίσης να διορθωθεί. Οι μηρογλουτιαίες λιποδυστροφίες ανθίστανται στα συντηρητικά μέσα θεραπείας όπως η δίαιτα,η άσκηση, το massage. Η χειρουργική επέμβαση και το λίφτινγκ μηρών και γλουτών είναι ή μόνη διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει αυτές τις ασθενείς.

λίφτινγκ μηρών και γλουτών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι δύο αυτές δυσμορφίες σε μεγάλο αριθμό ασθενών συνυπάρχουν και συχνά οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Με την ασθενή σε όρθια στάση σχεδιάζεται το εύρος των εκτομών και καθορίζεται η έκταση και η θέση των τομών οι οποίες γίνονται στις φυσιολογικές πτυχές του δέρματος για να μην είναι εμφανείς, στη γλουτιαία πτυχή ή μέσα στο εσώρουχο για την ανόρθωση γλουτών και στην μηροβουβωνική πτυχή για τους μηρούς.Υπό γενική νάρκωση, γίνεται η δερμολιπεκτομή,το λίφτινγκ μηρών και γλουτών, η ισχυροποίηση των μυών και τα τραύματα συρράπτονται προσεκτικά. Τέλος γίνεται πιεστική επίδεση.

ΑΝΝΑΡΩΣΗ

Η ασθενής παραμένει στην κλινική για 2 ημέρες. Πριν την έξοδό της θα γίνει η πρώτη αλλαγή, θα αφαιρεθούν οι παροχετεύσεις όταν κριθεί σκόπιμο και θα επανατοποθετηθεί η περίδεση η οποία θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Παυσίπονα και αντιβίωση ελέχουν τον πόνο και την πιθανότητα φλεγμονής.Τα ράμματα αφαιρούνται σε 15 ημέρες περίπου και η ασθενής σταδιακά μπορεί να επιστρέψει σε όλες τις καθημερινές της ασχολίες.

 χαλάρωση δέρματος