Θέμης Πλαστικός

Ο θέμης Κανέλλος στο ιατρείο του Πλαστικού Χειρουργού Νίκου Νεοφώτιστου