αυξηση στηθους, μεγενθυση μαστων
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης πριν και μετα
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
ενθέματα σιλικόνης χειρουργείο
αυξηση στηθους, μεγενθυση μαστων
plastic surgery photo gallery,breast augmentation,medical turism cheap plastic surgery greece
breast augmentation,no scar augmentation
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αύξηση στήθους σιλικόνη άμεσο αποτέλεσμα
cheap breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece cheap
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
ενθέματα σιλικόνης χειρουργείο
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αυξητική μαστού,μεγέθυνση στήθους,σιλικόνη, μαστοπλαστική
breast enlargment,breast augmentation in greece,medical turism,cheap mammoplasty
ενθέματα σιλικόνης χειρουργείο
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους σιλικόνη άμεσο αποτέλεσμα
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης πριν και μετα
αθηξητική μαστού
αυξηση στηθους, μεγενθυση μαστων
αυξητική στήθου με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους άμεσο αποτέλεσμα στο χειρουργείο
αυξηση στηθους, μεγενθυση μαστων
plastic surgery photo gallery,breast augmentation,medical turism cheap plastic surgery greece
breast augmentation,no scar augmentation
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αύξηση στήθους σιλικόνη άμεσο αποτέλεσμα στο χειρουργείο
cheap breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece cheap
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αύξηση στήθους άμεσο αποτέλεσμα
breast augmentation,breast volume photo,silicone implants,perfect breasts,plasic surgery in greece,medical turism in greece
αυξητική μαστού,μεγέθυνση στήθους,σιλικόνη, μαστοπλαστική
breast enlargment,breast augmentation in greece,medical turism,cheap mammoplasty
αύξηση στήθους άμεσο αποτέλεσμα στο χειρουργείο
αυξητική μαστών με ενθέαυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνηςματα σιλικόνης
αύξηση στήθους σιλικόνη 4η ημέρα
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
αύξηση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
αυξητική στήθου με ενθέματα σιλικόνης
previous arrow
next arrow
 

Augmentation mammoplasty is a method addressed to women with small and/or ptotic breasts and to those who are not satisfied either with their breast volume or think that doesn’t fit with their body type. This method is also used in reconstructive surgery, in the case of anisomastia and in breast reconstruction after mastectomy.

Procedure

Under general anesthesia, a small incision in the inframammary fold is used and the breast implant is positioned under the pectoralis major muscle. By using this method we have the best aesthetic results, less complications and neither breast feeding nor the oncologic management of breast is compromised. A pressure bandage is placed in order to minimize hematoma and seroma formation, which will be removed after 48 hours.

breast augmentation ,silicone implants,save money plastic surgery

Convalescence

The following day the patient will be dismissed and will be taking prescription for pain killers and antibiotics. She can gradually return to her normal activities starting with the simpler once. After a month all restrictions are lifted. During this month the patient will be wearing a medical bra. Initially breasts will be on a higher level than normal and gradually the will take their lower position, forming the new inframammary fold and hiding the scar. By positioning the implant under the Pectoralis Major muscle we minimize the capsular contracture wich otherwise is a relevantly common complication.