κρυολιπόλυση λιποαποθήκες
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
κρυολιπόλυση στα πλαινα
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
κρυολιπόλυση , το καλύτερο μηχάνημα, καλύτερη κρυολιπόλυση
Κρυολιπόλθση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
θεραπεία με κρυολιπόλυση, η καλύτερη κρυολιπόλυση
απώλεια λίπους με κρυολιπόλυση
πριν και μετά ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
ψωμακια,κυτταρίτιδα,τοπικό λίπος
απώλεια λίπουε με κρυολιπόλυση
Μεσοθεραπεία και Κρυολιπόλυση Μηρών κυτταριτιδα χαλαρωση και τοπικό
χάσιμο πόντων και λίπους,κρυοθεραπεία
το καλύτερο μηχάνημα κρυολιπόλυσης
Κρυολιπόλυση
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Κρυολιπόλυση ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
κρυολιπόλυση , το καλύτερο μηχάνημα, καλύτερη κρυολιπόλυση
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
θεραπεία με κρυολιπόλυση, η καλύτερη κρυολιπόλυση
απώλεια λίπους με κρυολιπόλυση
πριν και μετά ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
ψωμακια,κυτταρίτιδα,τοπικό λίπος
απώλεια λίπουε με κρυολιπόλυση
Μεσοθεραπεία και Κρυολιπόλυση Μηρών
χάσιμο πόντων και λίπους,κρυοθεραπεία
το καλύτερο μηχάνημα κρυολιπόλυσης
previous arrow
next arrow

In our clinic we offer you a cryolipolysis of a new method of permanently removing adipocytes with the use of cooling. With cryolipolysis, adipocytes in the local liposomes are cleaved and discharged by exposure to very low temperatures. During treatment, undesirable liposomes are disrupted in a controlled and non-invasive manner to improve the contour of the body. Exposure to low temperature causes the destruction of subcutaneous adipose tissue without causing damage to the surrounding tissue. Cryolipolysis is a non-surgical alternative to liposuction. Two pairs of heads, which are designed for symmetrical treatment. Easy-to-use screen on each head Cryolipolisis combined with Infrared light provides quick recovery. Cryolipolisis is a proven process that reduces adipocytes by using the combination of Cryotherapy, Vacuum and Infrared Light.

The Advantages of Cryolipolysis

 • Tackle multiple sites in one session
 • Loss of local thickness at desired points
 • It is proven effective
 • An integrated treatment needs 3 to 5 sessions
 • Improves skin quality Measurable results 4 to 6 weeks after the first session
 • External non-invasive treatment
 • Treatment is painless
 • Slimming Silhouette Healthy With Fast Visible Results
 • The adipocytes are naturally eliminated Safe method without risks or complications
 • Shiny and radiant skin look
 • Alternative to liposuction
 • No empty time (works for a 6-month period)

Which regions can be treated?

το καλύτερο μηχάνημα κρυολιπόλυσηςUndesirable fat concentrations in any part of the body can be treated by cryolipolysis. The side effects that can be caused by the treatment are minimal and negligible. Local redness, bruising and a temporary numbness of the skin may occur. These undesirable side effects naturally disappear over time. Usually the thighs, abdomen, hands and bread rolls are treated. In the event of intense asymmetry in the contour of the body it is possible to apply to one side of the body.

How many sessions will I need?

After discussing with the doctor, it is determined whether the technique is appropriate for the patient. The next step gives explanations for the treatment and the doctor makes a treatment plan. The number of sessions depends solely on the volume of the selected area. Optimization of the result requires 1 to 3 sessions on average. The interval required from one session to the next is 1 month between the first and the second and 2 months between the second and the third.

How does Cryolysis work?

During treatment, two special heads are placed in the selected area: the subcutaneous tissue is lifted up with the suction technology and the fat tissue freezes with the selected cryo-technology. Using fast cooling, the subcutaneous tissue is destroyed. Subcutaneous adipocytes contain many saturated fatty acids and are therefore more susceptible to rapid cooling. Thanks to this new technique, small concentrations of fat in areas such as the abdomen, legs and waist can be treated. When diet and exercise do not produce the desired results, cryolipolysis can remove from 2 to 5 cm fat per session. At our clinic we offer you the ability to treat fat in more than one area at the same time. At the end of treatment, the body’s natural metabolism will progressively eliminate adipocytes through the kidneys and the liver. Its first results are visible after 6 to 8 weeks. As the adipocytes are gradually absorbed, the skin will adapt to the new thinner outline without hanging. The great advantage of cryolipolysis is the removal of adipocytes without causing damage to the skin or any surrounding tissue or other organs.

ψωμακια,κυτταρίτιδα,τοπικό λίπος

Scientific Evidence

Research has shown that adipocytes are by their very nature more vulnerable to low temperature exposure than surrounding tissues. Additionally, the grafts can be safely removed without damaging the skin. This effect occurs as the fat cells are frozen at a temperature higher than the melting point of the water-containing cells. In this way cryolipolysis can eliminate adipocytes while the skin, muscles and nerves remain unaffected.

What will I feel during the treatment?

During the first few minutes of the session, the patient will have an intense cold feeling that subsides quite quickly. The patient may be sitting, resting comfortably, reading, using a laptop or even sleeping. The areas we choose for treatment determine the duration of each session from 30 to 45 minutes.

Recovery Time 

You can return to your daily activities the same day that the treatment is done. Activities include physical activity

ψωμάκια,τοπικό πάχος,αντιμετώπιση κυταρίτιδας;

Who is the target of Cryolipolysis Therapy?

The application of cryolipolysis is not intended to replace the right diet, but it facilitates weight loss but aims at improving the contour of the body and removing the local liposuction. Therefore, treatment alone is not suitable for dealing with excessive thickness. In fact, it is addressed to those who, for example, despite the intense exercise can not get rid of the “buns”. When these problematic areas despite exercise, diet and weight loss do not change then cryolipolysis is for you. During sessions, 3 to 5 cm of fat is permanently removed. For people who, despite their healthy lifestyle, have small amounts of fat that can not be disposed of, this treatment is a quick, painless and relatively easy method.

Cryolipolysis is still suitable for those who are on a diet to remove excess fat more easily. It is worth mentioning that weight loss is achieved through exercise and healthy eating while cryolipolysis helps so-called “problem zones”.

The results of the cryolipolysis sessions are respectively invasive methods such as liposuction. The adipocytes disappear and the result lasts as the balance of calorie intake (with exercise and healthy eating) is maintained. The adipocytes are permanently removed as long as the patient maintains his / her weight. Paying particular attention to nutrition and regular exercise, the long-term effects will stabilize. In addition to our surgery we provide 3 radio frequency (RF) radio sessions. to optimize the result