κρυολιπόλυση λιποαποθήκες
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
κρυολιπόλυση στα πλαινα
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
κρυολιπόλυση , το καλύτερο μηχάνημα, καλύτερη κρυολιπόλυση
Κρυολιπόλθση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
θεραπεία με κρυολιπόλυση, η καλύτερη κρυολιπόλυση
απώλεια λίπους με κρυολιπόλυση
πριν και μετά ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
ψωμακια,κυτταρίτιδα,τοπικό λίπος
απώλεια λίπουε με κρυολιπόλυση
Μεσοθεραπεία και Κρυολιπόλυση Μηρών κυτταριτιδα χαλαρωση και τοπικό
χάσιμο πόντων και λίπους,κρυοθεραπεία
το καλύτερο μηχάνημα κρυολιπόλυσης
Κρυολιπόλυση
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Κρυολιπόλυση ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
κρυολιπόλυση , το καλύτερο μηχάνημα, καλύτερη κρυολιπόλυση
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
θεραπεία με κρυολιπόλυση, η καλύτερη κρυολιπόλυση
απώλεια λίπους με κρυολιπόλυση
πριν και μετά ψωμάκια
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
ψωμακια,κυτταρίτιδα,τοπικό λίπος
απώλεια λίπουε με κρυολιπόλυση
Μεσοθεραπεία και Κρυολιπόλυση Μηρών
χάσιμο πόντων και λίπους,κρυοθεραπεία
το καλύτερο μηχάνημα κρυολιπόλυσης
previous arrow
next arrow

Nella nostra clinica vi offriamo una criolipolisi di un nuovo metodo di rimozione permanente degli adipociti con l’uso del raffreddamento. Con kla Criolipolisi gli adipociti  vengono distrutti ed eliminati mediante esposizione a bassissima temperatura.Durante il trattamento gli depositi laterali di adipe si disintegrano in modo controllato e non invasivo per migliorare il profilo del corpo. L’esposizione a basse temperature provoca la distruzione del tessuto adiposo sottocutaneo senza causare danni al tessuto circostante. La criolipolisi è un’alternativa non chirurgica alla liposuzione. Due coppie di teste, progettate per un trattamento simmetrico. comodo display su ogni testa La Criolipolisi  in combinazione con la luce IR, fornendo veloce ricovero. La Criolipolisi  è una procedura che riduce dimostrabilmente adipociti utilizzando la tecnologia combinatoria crioterapia, di vuoto e luce infrarossa.

I vantaggi della Criolipolisi

 • Affrontare più siti in una sessione
 • Perdita di spessore locale nei punti desiderati
 • È dimostrato efficace
 • Un trattamento integrato richiede da 3 a 5 sessioni
 • Migliora la qualità della pelle
 • Risultati misurabili da 4 a 6 settimane dopo la prima sessione
 • Trattamento esterno non invasivo
 • Il trattamento è indolore
 • Silhouette snellente sana con risultati rapidi e visibili
 • Gli adipociti sono naturalmente eliminati
 • Metodo sicuro senza rischi o complicazioni
 • Aspetto pelle lucente e radiosa
 • Alternativa alla liposuzione
 • Nessun tempo vuoto (funziona per un periodo di 6 mesi)

In quali regioni si applica

το καλύτερο μηχάνημα κρυολιπόλυσηςConcentrazioni di grasso indesiderabili in qualsiasi parte del corpo possono essere trattate mediante criolipolisi. Gli effetti collaterali che possono essere causati dal trattamento sono minimi e trascurabili. Possono verificarsi rossore locale, lividi e un temporaneo intorpidimento della pelle. Questi effetti collaterali indesiderati scompaiono naturalmente nel tempo. Di solito vengono trattate le cosce, l’addome, le mani e i panini. In caso di un’asimmetria intensa nel contorno del corpo è possibile applicare su un lato del corpo.

Quante sessioni avrò bisogno?

Dopo aver discusso con il medico, si determina se la tecnica è appropriata per il paziente. Il passo successivo fornisce spiegazioni per il trattamento e il medico fa un piano di trattamento. Il numero di sessioni dipende esclusivamente dal volume dell’area selezionata. L’ottimizzazione del risultato richiede in media da 1 a 3 sessioni. L’intervallo richiesto da una sessione all’altra è di 1 mese tra il primo e il secondo e 2 mesi tra il secondo e il terzo.

Come funziona Criolipolisi?

Durante il trattamento, nella zona selezionata vengono posizionate due teste speciali: il tessuto sottocutaneo viene sollevato con la tecnologia di aspirazione e il tessuto grasso si congela con la crio-tecnologia selezionata. Usando il raffreddamento rapido, il tessuto sottocutaneo viene distrutto. Gli adipociti sottocutanei contengono molti acidi grassi saturi e sono quindi più suscettibili al raffreddamento rapido. Grazie a questa nuova tecnica, possono essere trattate piccole concentrazioni di grasso in aree come l’addome, le gambe e la vita. Quando la dieta e l’esercizio fisico non producono i risultati desiderati, la criolipolisi può rimuovere da 2 a 5 cm di grasso per sessione. Presso la nostra clinica vi offriamo la possibilità di trattare il grasso in più di una zona allo stesso tempo. Alla fine del trattamento, il metabolismo naturale del corpo eliminerà progressivamente gli adipociti attraverso i reni e il fegato. I suoi primi risultati sono visibili dopo 6-8 settimane. Man mano che gli adipociti vengono assorbiti gradualmente, la pelle si adatta al nuovo profilo più sottile senza appendere. Il grande vantaggio della criolipolisi è la rimozione degli adipociti senza causare danni alla pelle o ai tessuti circostanti o ad altri organi.

ψωμακια,κυτταρίτιδα,τοπικό λίπος

Evidenze Scientifiche

La ricerca ha dimostrato che gli adipociti sono per loro natura più vulnerabili all’esposizione alle basse temperature rispetto ai tessuti circostanti. Inoltre, gli innesti possono essere rimossi senza danneggiare la pelle. Questo effetto si verifica quando le cellule adipose vengono congelate ad una temperatura superiore al punto di fusione delle cellule contenenti acqua. In questo modo la criolipolisi può eliminare gli adipociti mentre la pelle, i muscoli ed i nervi rimangono inalterati.

Cosa provero durante la terapia?

Durante i primi minuti della sessione, il paziente avrà una sensazione di freddo intenso che si attenuerà abbastanza rapidamente. Il paziente può stare seduto, riposare comodamente, leggere, usare un laptop o addirittura dormire. Le aree che scegliamo per il trattamento determinano la durata di ogni sessione da 30 a 45 minuti.

Tempo di recupero

È possibile tornare alle attività quotidiane lo stesso giorno in cui viene effettuato il trattamento. Le attività includono l’attività fisica.

ψωμάκια,τοπικό πάχος,αντιμετώπιση κυταρίτιδας;

Chi è adattato per la criolipolisi?

L’applicazione di kryolipolysis non intende sorpassare  l’alimentazione correta ma facilita la perdita di peso, e mira a migliorare il contorno del corpo e rimuovendo lipoapothikon locale. Pertanto, il trattamento da solo non è adatto per trattare con uno spessore eccessivo. Infatti, è rivolto a coloro che, ad esempio, nonostante l’intenso esercizio fisico non riescono a sbarazzarsi del adipe. Quando queste aree problematiche, nonostante l’esercizio fisico, la dieta e la perdita di peso non cambiano, la criolipolisi fa al caso tuo. Durante le sessioni, da 3 a 5 cm di grasso vengono rimossi definitivamente. Quindi, per le persone che, nonostante uno stile di vita sano, hanno piccole quantità di grasso non può sbarazzarsi di, questo trattamento è il metodo rapido, indolore e relativamente facile.

Criolipolisi  è ancora adatta a coloro che sono a dieta per rimuovere più facilmente il grasso in eccesso. Vale la pena ricordare che la perdita di peso si ottiene attraverso l’esercizio e un’alimentazione sana mentre la criolipolisi aiuta le cosiddette “zone problematiche”. I risultati delle sessioni di criolipolisi sono rispettivamente metodi invasivi come la liposuzione.

Gli adipociti scompaiono e il risultato dura man mano che si mantiene l’equilibrio dell’apporto calorico (con esercizio fisico e alimentazione sana). Gli adipociti vengono rimossi permanentemente fino a quando il paziente mantiene il proprio peso. Prestando particolare attenzione alla nutrizione e all’esercizio fisico regolare, gli effetti a lungo termine si stabilizzeranno. Oltre alla nostra chirurgia forniamo 3 sessioni radio a radiofrequenza (RF). per ottimizzare il risultato