χημικό peeling χωρίς ξεφλούδισμα
χημικό peeling απολέπιση,πανάδε,ουλές ακμής
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
χημικό peeling χωρίς ξεφλούδισμα
μέλασμα,Πανάδες διόρθωση με peeling
peeling ιατρικό πίλινγκ
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
Medical Peel(Chemical,ιατρικό)
μέλασμα,Πανάδες διόρθωση με peeling
previous arrow
next arrow
SESDERMA Chemical peels
Chemical peels for skin treatment
The chemical peel is a procedure which involves the application of one or more chemicals on the skin, producing an acceleration of cell turnover. The immediate effect is skin exfoliation ( more or less deep), usually visible, and  a delayed  effect is skin regeneration with repairing of the epidermis and dermal matrix (formation of new collagen ) which improves certain aesthetic defects such  as spots, wrinkles , skin tone, color, etc. .
Advantage
can be done in any season, in any type of skin anywhere on the body (with a suitable choice of peeling)
It’s quick and easy
In ambulatory use, generally not requiring hospitalization
Painless in most cases
immediate outcome:  provides a smoother, brighter and younger looking skin.
Indications
Facial aging due to sun exposure (photoaging ) , fine wrinkles and expression lines, pigmented spots ( age spots , melisma , freckles, … ) , irregularities of the skin ( acne, keratosis , dry skin, … ) , sagging skin , stretch marks, scars , open pores …
The selection of the peeling depends largely on the patient’s skin type, but also impacts other aspects such as the preparation of the skin, sun exposure and expectations. The best candidates for implementing peels are individuals with fair skin, blond hair and blue eyes (low phototype) due to lower risk of hyperpigmentation.
Effectiveness
The effectiveness of peeling depends on multiple factors , such as knowledge of the chemical to be used , the characteristics of the skin to treat ( phototype , thickness, ethnic heritage , hypersensitivity … ) , the formulation of each substance (concentration , pH … ) , contact time , etc. .
Depending on the depth of the action of the chemical used, the peel can be superficial, medium or deep. A greater depth of action, greater stimulation and skin repair but higher chance of complications.