Μεσοθεραπεία σώματος ενέσιμη
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
λιποδιάλυση κοιλιάς
λιποδίαλυση σώμα
μεσοθεραπεία και λιποδιάλυση
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση μετά από 1 κύκλο
Κρυολιπόλυση Κοιλιά
Μεσοθεραπεία σώματος ενέσιμη
λιποδιάλυση
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
λιποδίαλυση σώμα γλουτοί
Λιποαφαίρεση Κοιλιά
αναίμακτη λιποαναρόφηση
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση μετά από 1 κύκλο
κύκλος 6 μεσοθεραπειών με καφεινη και λιποδιάλυση για ψωμάκια
Μεσοθεραπεία για Κυτταρίτιδα και λιποδιάλυση
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
ενέσιμη λιποδιάλυση κοιλιάς
ενεσιμη λιποδιάλυση σώματος
μεσοθεραπεία και λιποδιάλυση
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση
Λιποαφαίρεση Κοιλιά
Μεσοθεραπεία για Κυτταρίτιδα και λιποδιάλυση
λιποδιάλυση έσω μηρών
Ενέσιμη Λιποδιάλυση Σώμα
ενεσιμη λιποδιάλυση σώματος
Λιποαφαίρεση Κοιλιά
ενέσιμη Λιποδιάλυση Λαιμού
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση
ενέσιμη μεσοθεραπεία για κυτταρίτιδα και λιποδιάλυση
previous arrow
next arrow
 

L’Aqualyx® liquifica le  cellule adipose, distruggendo lipidi liberando definitivamente che vengono poi eliminati naturalmente dal sistema linfatico.

Cos’è Aqualyx®?

Si tratta di un composit microgelatinoso, una  soluzione iniettabile da mirata azione  lipolitica. E l’unica opzione non chirurgica di sicurezza per il trattamento delle adiposità localizzate nelle zone problematiche.

Come funziona Aqualyx®

Contiene acido desossicolico, una specie di acido biliare Questo attivo blocca la barriera degli adipociti e agisce Rilascia gli acidi grassi dalle cellule adipose immagazzinate I detriti cellulari vengono rimossi e gli adipociti liberi vengono metabolizzati e convertiti in energia Punti di applicazione Aqualyx® può essere applicato su quasi tutto il corpo per abbattere i depositi di grasso.

 • Collo
 • Guance
 • Braccia
 • Ascelle
 • Pancia
 • Stomaco
 • Fianchi
 • interno delle cosce

Il numero di terapie dipende da:

 1. Dal grado desiderato di correzione
 2.  L’estensione del deposito
 3. Le reazioni specifiche del tessuto adiposo

Per rendere visibili i risultati, abbiamo bisogno di una media di 3-5 trattamenti con intervalli di 35 giorni. Dopo una settimana è consentito di applicare il farmaco nuovo solo ri-trattati periochi.I prima valutazione degli effetti, si consiglia di 35 giorni dopo la prima applicazione.

Azioni indesiderate

Come con qualsiasi trattamento con aghi ipodermici è molto probabile che si verifichi, i seguenti effetti indesiderati: ematoma, lieve gonfiore e lividi che placano completamente dopo circa 5 giorni. Se non implementato correttamente il farmaco ed essere iniettato superficialmente e non nel tessuto adiposo e coesistenti dolore severo ma mai con conseguente morte dei tessuti. In questi casi è consigliabile somministrare antidolorifici o cerotti antinfiammatori e freddi.

Indicazioni e controindicazioni

Aqualyx® è indicato per i pazienti dai 18 ai 60 anni di età per il trattamento del grasso locale in aree problematiche. Aqualyx® deve essere somministrato nei punti in cui il grasso non scompare nonostante la dieta e l’esercizio fisico. Aqualyx® è controindicato in pazienti con anamnesi di anafilassi o varie reazioni allergiche e in pazienti che sono stati affetti da gravi condizioni organiche o sistemiche, incluse le malattie autoimmuni. Aqualyx® è controindicato nei bambini e nelle donne in gravidanza o in allattamento.

Vantaggi della Terapia

 • È imbarazzante efficace
 • Non chirurgica
 • Assolutamente sicuro
 • Breve tempo di intervento
 • Sono necessari un numero limitato di infusioni
 • Senza ricovero –
 • Rientro immediato alle attività quotidiane
 • Aqualyx® è l’unica soluzione approvata per la lipodialisi

Cosa deve osservare il paziente dopo la guarigione Al fine di ridurre qualsiasi sintomo spiacevole per il paziente, si raccomanda per le successive 12 ore dopo il trattamento di non applicare cosmetici al sito di infusione.

Devono inoltre essere evitate tutte le fonti dirette di calore e radiazioni (sole, sauna, ecc.).

Inoltre, si suggerisce di seguire un programma integrato di dieta ed esercizio fisico (dopo 7 giorni) per raggiungere con successo il risultato desiderato. Aqualyx® – Combinazione con altri trattamenti Subito dopo il trattamento è completo e se non c’è dolore, si consiglia di utilizzare la cavitazione o il massaggio linfatico (manualmente o utilizzando un dispositivo) in quanto aumenta l’effetto del trattamento del 15-20%. Questa combinazione migliora il metabolismo dei grassi.